تیر ۲۶, ۱۴۰۳

بُراق حامیم

پایگاه خبری تخصصی هنر ایرانی اسلامی

هنر آوانگارد

هنر آوانگارد چیست

هنر آوانگارد

هنر آوانگارد یا هنر پیشرو، به آثار هنری گفته می‌شود که از هنجارهای سنتی و متداول هنری پیروی نمی‌کنند. این آثار معمولاً با هدف ایجاد نوآوری و تغییر در هنر خلق می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری هنری بُراق حامیم، هنر آوانگارد در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا و آمریکا ظهور کرد. هنرمندان آوانگارد از تکنیک‌ها و مواد جدیدی استفاده می‌کردند و موضوعات جدیدی را به هنر می‌آوردند. آنها همچنین به دنبال ایجاد آثار هنری با معنای جدید و مفهومی بودند.

برخی از جنبش‌های هنری آوانگارد عبارتند از:

امپرسیونیسم: این جنبش در اواخر قرن نوزدهم در فرانسه آغاز شد و بر استفاده از نور و رنگ برای ایجاد احساسات و عواطف تأکید داشت.

نقاشی امپرسیونیسم

پست‌امپرسیونیسم: این جنبش در اوایل قرن بیستم در فرانسه آغاز شد و بر استفاده از رنگ‌های قوی و ضربات تند قلم مو تأکید داشت.

پست امپرسیونیسم

کوبیسم: این جنبش در اوایل قرن بیستم در فرانسه آغاز شد و بر شکستن اشیا به اشکال هندسی ساده تأکید داشت.

کوبیسم

فوتوریسم: این جنبش در اوایل قرن بیستم در ایتالیا آغاز شد و بر تحرک و سرعت تأکید داشت.

فوتوریسم

دادائیسم: این جنبش در اوایل قرن بیستم در سوئیس آغاز شد و بر رد ارزش‌های سنتی و هنری تأکید داشت.

سوررئالیسم: این جنبش در اوایل قرن بیستم در فرانسه آغاز شد و بر رویای و ناخودآگاه تأکید داشت.

سوررئالیسم

هنر آوانگارد تأثیر عمیقی بر هنر مدرن و معاصر داشته است. این جنبش به هنرمندان این امکان را داد تا خلاقیت خود را آزادانه بیان کنند و مرزهای هنر را گسترش دهند.